SFF

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pub­li­ka se u prethod­nim fes­ti­val­skim dan­i­ma u ve­likom bro­ju vrati­la u kina, nakon što je prošl­o­godišn­je iz­dan­je SFF-a, zbog pan­demi­je ko­rona virusa, održano samo u on­line for­matu.

Published On 19 Aug 2021