Sergej Lavrov

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Milo­rad Dodik danas je u Šipovu na­javio da će se u utorak, u Beogradu, sas­ta­ti s ruskim min­istrom van­jih poslo­va Lavrovom, a 17. juna s Putin­om u Rusi­ji.

Published On 04 Jun 2022