Sergej Lavrov

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ad­min­is­traci­ja amer­ičkog pred­sjed­ni­ka Joe Bide­na u više je navra­ta na­glasi­la sprem­nost uvođen­ja sankci­ja ili drugih mjera pro­tiv Rusi­je ako od­luči da izvrši in­vaz­i­ju na Ukra­jinu.

Published On 14 Jan 2022