Separatizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zašto su ideje separatizma sve izraženije u mnogim dijelovima svijeta? Šta dovodi do pojave i doprinosi usponu separatizma? Koji su uzroci jačanja procesa dezintegracije u pojedinim državama? Da li ekonomska kriza podstiče separatizam u Evropi? U eri globalizacije, jačanja ekonomske saradnje i euroatlanskih integracija u svijetu postoji više od 200 separatističkih žarišta. Mnoga od njih […]

Published On 06 Dec 2012