Sarajevo

“Ako pregledamo preko Drine u Srbiju, koja je bila generator svega ovoga onda ja ne vidim taj lijek. Ne treba gubiti ni vrijeme ni energiju da se oni demokratiziraju, mi se trebamo okrenuti sebi”