Saobraćaj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za grad koji pati od loše re­dovne sao­braća­jne reg­u­lacije i gdje su adrese na­jviših državnih in­sti­tu­ci­ja u starom di­jelu gra­da sva­ki dolazak stra­nog gos­ta pret­vara se u noćnu moru.

Published On 14 Nov 2022