Samoubistva

Skoro deceniju u Sjevernoj Makedoniji ne funkcioniše SOS linija za prevenciju samoubistva. Uprkos funkcionisanju psihijatrijskih službi u svim krajevima države, psiholozi upozoravaju da je brigu o mentalnom zdravlju potrebno poboljšati, a građanima omogućiti da pomoć dobiju na što brži i lakši način. Prilog Maje Blaževske Evrosimoske.