SAD

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ka vo­js­ka izvela je više zračnih udara na grupe povezane s Ira­nom, kao os­ve­tu za sm­rtonos­ni na­pad be­spi­lot­nim let­jeli­ca­ma na bazu koali­ci­je pred­vođene SAD-om.

Published On 24 Mar 2023