Rusija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kina se sve više pozi­cioni­ra kao mirotvo­rac, ali i nas­to­ji da pošal­je poruku mnogim zeml­ja­ma kako nisu dužne da se pov­in­u­ju glob­al­nom poretku pred­vođen­im Amerikanci­ma.

opinion by Nenad Radičević
Published On 23 Mar 2023