Rusija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Diljem većeg dijela svijeta, ideje demokratskog liberalnog političkog poretka, multilateralne međunarodne saradnje i liberalnog kapitalizma slobodnog tržišta sada su u fazi povlačenja.

Published On 23 Sep 2023