Rusija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nove mjere znače ograničen­ja za 14 po­je­d­i­naca, uključu­jući ruske oli­garhe, članove nji­hovih porod­i­ca i bliske sarad­nike pred­sjed­ni­ka Rusi­je Vladimi­ra Puti­na.

Published On 21 May 2022