Rukomet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon što je os­vo­ji­la tri tro­fe­ja s novim klubom, norveškim Viper­som iz Kris­tiansan­da, hrvats­ka reprezen­ta­tiv­ka os­vrće se na na­jus­p­ješni­ji pe­ri­od u kar­i­jeri s na­glaskom na slavl­je u Ligi prvak­in­ja.

Published On 17 Jun 2022

Hrvats­ki rukometaš De­nis Tot na­pad­nut je is­pred jedne diskoteke u Sko­plju nakon čega je pao u komu i pre­min­uo, a tragedi­ju su iskom­p­liko­vali bro­jni ak­teri.

Published On 14 Apr 2022