Rudarstvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Prema riječima sindikaliste Sinana Husića, budućnost većine ugljenokopa u Bosni i Hercegovini je neupitna do 2050. godine do kada se država obavezala da će izvršiti dekarbonizaciju energetike.

Published On 04 Mar 2024