Rimokatolička crkva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pos­je­ta se do­gađa u trenutku kada je amer­ič­ki pred­sjed­nik pod jakim pri­tiskom zbog svog dvos­mis­lenog sta­jal­iš­ta u vezi pobača­ja.

Published On 27 Oct 2021

Crna Gora se mora bran­i­ti uz punu svi­jest da je na­j­važni­je oču­vati mir, sta­bil­nost, međuet­nič­ki i među­vjer­s­ki sklad, poručio pred­sjed­nik Crne Gore Milo Đukanović.

Published On 09 Sep 2021