Revolucija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nema nar­o­dne rev­olu­ci­je u svi­je­tu, us­p­jele ili neusp­jele, koja u posljed­njih de­se­tak go­d­i­na nije do­bi­la ‘cv­jet­ni’ ili ‘obo­jani’ naziv.

blog by Miroslav Filipović
Published On 20 May 2015