Recesija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nagli rast in­flacije optere­tio je potrošn­ju nje­mačk­ih do­maćin­sta­va, a ima­jući u vidu ras­tuće račune za en­ergi­ju re­ce­si­ja se čini sve iz­gled­ni­jom, piše ‘Bloomberg’.

Published On 31 Jan 2023

OPEC i dal­je up­o­zo­ra­va na moguću re­ce­si­ju zbog vi­soke in­flacije, postrožene poli­tike središn­jih ba­na­ka vodećih ekonomi­ja, vi­sok javni dug u mnogim zeml­ja­ma i prob­le­ma u nabavi.

Published On 13 Oct 2022