Recep Tayyip Erdogan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Video koji je na Twit­teru ob­javio Ro­javin od­bor prikazu­je smaknuće ital­i­jan­skog dik­ta­to­ra Beni­ta Mus­solin­i­ja 1945. i lut­ka koji bi mo­gao pred­stavl­jati Er­do­gana ob­ješenog o uže.

Published On 13 Jan 2023

Vlada­juća stran­ka prošle je sed­mice znača­jno po­visi­la min­i­mal­nu platu u sklopu pokuša­ja vraćan­ja po­drške izgubljene in­flacijom, padom lire i naglim padom živ­otnog stan­dar­da.

Published On 29 Dec 2022