Real Madrid

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Real Madrid je u maju s min­i­mal­nih 1:0 po­bi­je­dio Liv­er­pool u fi­nalu Lige prva­ka, dok je Ein­tra­cht Frank­furt u Evrop­skoj ligi bio bolji od Glas­gow Ranger­sa nakon bol­jeg izvođen­ja jedanaester­a­ca.

Published On 10 Aug 2022

Fran­cuz, koji je Real vo­dio do dva naslo­va prva­ka i tri tri­jum­fa u Ligi prva­ka u dvi­je se­zone kao tren­er od 2016. go­dine, na­puš­ta klub nakon prve se­zone bez tro­fe­ja u više od de­set go­d­i­na.

Published On 27 May 2021