Ratni zločinci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

ICTY je Brđan­i­na 2007. pravos­nažno pro­glasio kriv­im za zločine koji uključu­ju pro­gone, mučen­je, de­portaci­je i prisil­no pre­m­ješ­tan­je počin­jene nad nes­rp­skim stanovništvom u BiH.

Published On 07 Sep 2022

Nije Sr­bi­ji potreb­no nikak­vo suočen­je, već snaž­na nared­ba da iz javnog pros­to­ra uk­loni be­zočne uži­vaoce prezump­ci­je nevi­nos­ti, odnos­no prekine na­cional­is­tičko iživl­ja­van­je Vučićevog pravo­suđa.

opinion by Bojan Tončić
Published On 20 Aug 2022