Ratna fotografija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fotografije direktno komuniciraju, one ne trebaju prevodioca, a po jednoj od mnogih definicija umjetnosti ona je sve ono što komunicira s publikom.

blog by Haris Memija
Published On 14 Nov 2022

Izložbu ‘Ratni portreti Sarajeva’ koje je napravio Zoran Kanlić, u povodu druge godišnjice autorove smrti, organiziralo je Udruženje za afirmaciju kulture i umjetnosti ‘Zvono’.

Published On 03 Aug 2022