Ratko Mladić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Srp­s­ki pred­vod­ni­ci ne­ma­ju stid, baš kao što u Vučićevoj plitk­oum­noj dos­jet­ki “srp­s­ka suza nema roditel­ja”. Niko od njih nije iz­gov­o­rio da mu je žao.

opinion by Bojan Tončić
Published On 03 Jan 2022

Rat­nom zločin­cu Ratku Mladiću pridružio se i čet­nič­ki ko­man­dant Draža Mi­hailović, pa pod prav­im uglom mu­rali stvara­ju jed­nu his­tori­jsku cjelinu kon­ti­nu­ite­ta ko­jim se slave zločin­ci i unižava­ju žrtve.

opinion by Dragan Bursać
Published On 20 Nov 2021

Ubr­zo nakon što je nepoz­na­ta os­o­ba bacila crnu boju na mur­al os­uđeniku za ratne zločine Ratku Mladiću, okupi­la nekolic­i­na muškara­ca koja je počela da ga čisti.

Published On 15 Nov 2021