Ratko Mladić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nikad se ni­jedan režim do sada nije to­liko hvalio br­zomet­nim pro­gre­som i nikad Sr­bi­ja nije bila dal­je od civ­i­lizaci­jskih tekov­ina.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 26 Jan 2022

U ovom trenutku Sr­bi­ja je oličen­je zla, ludi­la i pot­pune truleži i po­tonuća jednog društ­va, ona je leši­na sve­ga što je neka­da bila ova zeml­ja, kaže ak­tivistk­in­ja Aida Ćorović.

Published On 22 Jan 2022

Srp­s­ki pred­vod­ni­ci ne­ma­ju stid, baš kao što u Vučićevoj plitk­oum­noj dos­jet­ki “srp­s­ka suza nema roditel­ja”. Niko od njih nije iz­gov­o­rio da mu je žao.

opinion by Bojan Tončić
Published On 03 Jan 2022