Rat

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Putin pooštrio kaznu za dez­ert­er­st­vo

Sto­tine Rusa su na­pustile zemlju, dok sto­tine drugih traže tu pri­liku, nakon što je Mosk­va po­glasi­la mo­bi­lizaci­ju koja će os­ig­u­rati hil­jade novih vo­jni­ka u ratu u Ukra­ji­ni.

Published On 24 Sep 2022