Rat u Ukrajini

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Stupi­la na snagu rus­ka zabrana pro­da­je nafte

Ure­d­bom koju je 27. de­cem­bra pot­pisao Vladimir Putin zabran­ju­je se is­poru­ka ruske nafte zeml­ja­ma koje su ograničile njenu ci­jenu.

Published On 01 Feb 2023