Rat u Hrvatskoj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hrvats­ki nov­inar Boris Dežulović našao se na udaru kri­ti­ka zbog tek­s­ta o Vuko­varu, op­tužu­jući vlast da je grad stradan­ja pretvo­rila u ‘be­at­i­fi­ci­ranu mu­mi­ju za stra­hopoš­to­van­je’.

opinion by Boris Pavelić
Published On 03 Nov 2021