Rat u Hrvatskoj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nije Sr­bi­ji potreb­no nikak­vo suočen­je, već snaž­na nared­ba da iz javnog pros­to­ra uk­loni be­zočne uži­vaoce prezump­ci­je nevi­nos­ti, odnos­no prekine na­cional­is­tičko iživl­ja­van­je Vučićevog pravo­suđa.

opinion by Bojan Tončić
Published On 20 Aug 2022