Rat u BiH

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

ICTY je Brđan­i­na 2007. pravos­nažno pro­glasio kriv­im za zločine koji uključu­ju pro­gone, mučen­je, de­portaci­je i prisil­no pre­m­ješ­tan­je počin­jene nad nes­rp­skim stanovništvom u BiH.

Published On 07 Sep 2022