Rat

Prikrivanje tragova i dokaza zločina osmišljeno je na najvišem vojno-političko-policijskom nivou u Beogradu, a uključeni su vrhunski resursi poput VMA.

13 Aug 2020