Qassem Soleimani

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iran pri­jeti mogućim na­padi­ma na Fort Mc­Nair, amer­ičku vo­jnu bazu u Wash­ing­tonu, kao i na za­m­jeni­ka načel­ni­ka gen­er­alšta­ba amer­ičke vo­jske Josepha M. Mar­ti­na, navo­di AP.

Published On 22 Mar 2021