QAnon

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nižu se de­talji o os­oba­ma čije su fo­tografi­je tokom oku­paci­je Kon­gre­sa SAD-a u Wash­ing­tonu šoki­rale svi­jet.

Published On 08 Jan 2021