Putovanja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hrvats­ka je obil­ježi­la ulazak u šen­gen­s­ki pros­tor ski­dan­jem ploče na graničnom pri­je­lazu Bre­gana, podizan­jem rampe i ze­len­im sv­jet­lom slo­bodnog pro­las­ka na mjes­tu nekadašn­je granične kon­t­role.

Published On 01 Jan 2023

Vodi­mo vas u ne­davno otkriveni tur­is­tič­ki bis­er Evrope – Al­ban­i­ju. Pos­jetit ćemo mjes­ta koja iz­gleda­ju kao da ljud­s­ka noga nika­da nije kroči­la na njih i pješčane plaže s kristal­no čis­tom vodom.

Published On 14 Dec 2022