Protesti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon ned­jeljnog nasil­ja, Vrhovni sud nare­dio je da se kam­povi demon­strana­ta, uključu­jući i onaj is­pred vo­jnog šta­ba, očiste u roku od 24 sata, što je potaknu­lo ve­liku poli­ci­jsku op­eraci­ju.

Published On 10 Jan 2023