Protesti studenata

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Neće­mo do­pusti­ti da bilo koji un­utrašn­ji ili van­js­ki fak­tor cil­ja na na­cional­nu sig­urnost zeml­je, poručio je iran­s­ki min­istar van­jskih poslo­va Hos­sein Emir-Ab­dol­lahi­an.

Published On 12 Oct 2022