Protesti Capitol

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ranije je Trumpov tim od saveznog suda tražio da blokira svjedočenje Pencea pred velikom porotom o određenim pitanjima, pozivajući se na izvršnu privilegiju, a sve u sklopu istrage nereda na Capitolu.

Published On 28 Apr 2023