Prevare u stanogradnji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bro­jni su sluča­je­vi da su po­jed­in­ci ili porodice kupili stanove, ali nikad u njih nisu uselili, jer su pre­vareni i opl­jačkani, a stanovi im nisu ni iz­građeni.

Published On 09 May 2012