Pravoslavni Božić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako ne pos­to­je dva Božića i dvi­je Nove go­dine, kod di­jela pravoslavnih prazni­ci još stižu sa Cezarovih 13 dana za­kašn­jen­ja.

blog by Goran Mišić
Published On 02 Jan 2021

Stručn­jaci strahu­ju da bi do do­datnog širen­ja pan­demi­je mog­lo doći nakon božičnih i novo­godišn­jih prazni­ka.

Published On 18 Dec 2020