Pravoslavci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ukra­jin­s­ka pravoslav­na crk­va Moskovske pa­tri­jarši­je do­bi­la je au­toke­fal­nost un­utar Ruske pravoslavne crkve, koja je neg­a­tivno rea­gi­rala na nacrte za­kona o zabrani djelo­van­ja Moskovske pa­tri­jararši­je.

Published On 04 Apr 2022