Pranje novca

Crna Gora će od Austrije tražiti izručenje najtraženijeg bjegunca osumnjičenog za pranje osam miliona eura stečenog švercom droge.

21 Oct 2014

Jesu li zemlje regije idealna mjesta za pranje novca? U koje se poslove nelegalno stečen novac najčešće ulaže? Kakva je uloga poreskih oaza i off shore centara širom svijeta? Koliko i kako nadležne institucije mogu kontrolirati i sprečavati nelegalne tokove novca?  Pranje novca podrazumijeva pretvaranje novca ili druge imovinske koristi, pribavljenih kriminalnim ili drugim protivzakonitim […]