Prahistorija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Leteći gmaz ko­jeg obično zovu ptero­dak­til, star više od 200 mil­iona go­d­i­na, pron­ađen je u Utahu, na za­padu SAD-a.

Published On 13 Aug 2018