Požari

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

“Trenut­no su ekipe an­gažo­vane samo na požaru u pred­jelu Čr­vanj i vrše sani­ran­je posljed­i­ca požara, drugih ak­tivnih požara ne­mamo.”

Published On 11 Aug 2022