Požar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Požar vjero­jat­no na elek­tričn­im in­sta­laci­ja­ma izbio je kad se 5000 vjerni­ka okupi­lo na misi u crkvi Abu Sifin u četvr­ti Im­ba­ba, uzroku­jući stampe­do, rek­li su izvori.

Published On 14 Aug 2022

“Trenut­no su ekipe an­gažo­vane samo na požaru u pred­jelu Čr­vanj i vrše sani­ran­je posljed­i­ca požara, drugih ak­tivnih požara ne­mamo.”

Published On 11 Aug 2022