Povratnici

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amir Fer­ha­tović rekao je Al Jazeeri da se pri­b­ližavao kući, kada mu je put prepri­ječio muškarac, a neko­liko trenu­ta­ka kas­ni­je ozli­je­dio nje­govu ma­jku i nje­ga.

Published On 29 Jul 2021

Sum­n­ja se da je da je ovaj vjer­s­ki i kul­turno-his­tori­js­ki spomenik oštećen puc­n­javom iz va­trenog oruž­ja.

Published On 19 Feb 2021