Potresi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­j­man­je če­tiri os­obe su sm­rt­no stradale, a više od 100 ih je ozli­jeđeno u snažnom potre­su koji je u sri­je­du kas­no navečer po lokalnom vre­menu pogo­dio Japan, prefek­ture Fukushi­ma i Miya­gi.

Published On 17 Mar 2022