Pothranjenost

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poveza­ti ovaj prob­lem samo sa ruskom in­vaz­i­jom na Ukra­jinu može naprav­i­ti pogrešnu pret­postavku da se on može ri­ješi­ti kroz okončan­je rata na is­toku Eu­rope.

opinion by Nancy Qian and Project Syndicate
Published On 23 Aug 2022

Proš­lo je 100 dana od rata koji je Rusi­ja za­počela u Ukra­ji­ni, a nemogućnošću is­poruke iz obje zeml­je, koje ima­ju 30 pos­to ud­jela u sv­jet­skom izvozu pšenice, iza­z­vana je kriza.

Published On 04 Jun 2022