Porodično nasilje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Posli­je ubist­va u Spli­tu ukazano je još jed­nom na zabrin­java­jući po­rast sluča­je­va femi­ci­da u Hrvatskoj – veći­ni ubi­jenih žena pre­su­dio je nji­hov ‘na­jmil­i­ji’.

Published On 10 Dec 2021