Porfirije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon ned­jeljnih nere­da, povodom us­toličen­ja mit­ro­poli­ta crnogorskog-pri­morskog Joaniki­ja, i dal­je stižu reak­ci­je i pozivi na smiri­van­je napetosti u Crnoj Gori.

Published On 06 Sep 2021

Kad se držav­na vlast na ovakav način stavi u službu (para)crkvene or­ga­ni­zaci­je, onda je ri­ječ o klerikaliz­mu, ali kad to čini u in­tere­su druge države onda je ri­ječ o kvis­linškom djelo­van­ju.

opinion by Davor Gjenero
Published On 05 Sep 2021