Porezi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Demokrate u Kon­gre­su ob­jav­ile su u petak poreske pri­jave bivšeg pred­sjed­ni­ka Sjed­in­jenih Amer­ičk­ih Drža­va Don­al­da Trumpa u pe­ri­o­du od šest go­d­i­na.

Published On 30 Dec 2022