Porez

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na svak­ih zarađenih 500 eura neto plate, u Fed­eraci­ji BiH tre­ba up­lati­ti još 72 pos­to tog iznosa za poreze i do­pri­nose; u Re­pub­li­ci Srp­skoj je opterećen­je neš­to niže i tre­ba up­lati­ti 57 pos­to.

Published On 26 Oct 2021