Poplave

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­jteža je u opći­ni Čelić, gdje se izlilo neko­liko lokalnih ri­je­ka; načel­nik općine proc­jen­ju­je da je poplavl­jeno više od 70 ob­jeka­ta.

Published On 10 Jun 2022