Položaj žena

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Procjena Agencije Evropske unije za azil zasnovana je na rastućoj represiji u Afganistanu koja zabranjuje ili ozbiljno ograničava pristup ženama radu i obrazovanju, slobodi kretanja i govora.

Published On 27 Jan 2023