Poljoprivreda

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­jbolji ekološ­ki poljoprivred­nik u Evropi dolazi iz Hrvatske. Pri­je sedam go­d­i­na preuzeo je vođen­je porodičnog iman­ja, a sada više od 150 proizvo­da ima cer­ti­fikat eko-uz­go­ja.

Published On 16 Oct 2022