Politika

Glasanje za 21. stoljeće, a protiv populizma

Da li je u poodmaklom 21. stoljeću neophodno da još uvijek glasamo na isti onaj način na koji se glasalo još prije više od sto godina, kada je pravo glasa bilo tek uvedeno.