Politika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Stigla je prva potvr­da kako ipak neke stvari nisu za prim­jera i kako se poli­tikanst­vo vrati­lo pod krov vi­jećnice u ko­joj vi­jećni­ci ne bo­rave ni god­inu dana.

opinion by Berislav Jurič
Published On 11 Jan 2022