Poezija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poez­i­ju će svi pisati, na­javio je Branko Miljković; jesu li se nje­gove ri­ječi obis­tinile, kak­va je savre­me­na poez­i­ja i s ko­jim se prob­lemi­ma suoča­va –odgov­ore daje tro­je pjes­ni­ka iz Sr­bi­je.

Published On 13 Apr 2020