Podgorica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U živ­o­tu nisam vidio sličan grad kao što je Pod­gor­i­ca; i dan danas ona za­uz­i­ma poseb­no mjesto kada razmišl­jam o ide­ji ili for­mi gra­da, kada razmišl­jam šta oni znače, kako nas­ta­ju, kako ih tu­mači­mo.

blog by Aljoša Krajišnik
Published On 07 Nov 2021

Še­jla Bak­i­ja je poli­ci­ji pri­jav­i­la da joj je bivši vjerenik dolazio pred kuću i po­tom, iako je pokušala da ga spri­ječi, ušao i pri­je­tio da će je ubiti; mjesec kas­ni­je se vra­tio i is­punio pri­jet­nju.

blog by Damira Kalač
Published On 10 Oct 2021